فرض نمایید برای تزریق اسید سولفوریک 80 درصد از دوزینگ پمپ حیاتی متریال پلی پروپیلن (PP) استفاده شود. دوزینگ پمپ ، مترینگ پمپ یا این که پمپ تزریق مواد شیمیایی نام هایی میباشد که اهمیت آن دوزینگ پمپ ها شناخته می شوند و این پمپ ها می توانند دوز معلوم و مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ و تزریق نمایند.دوزینگ پمپ توسط نیروی برق ، هیدرولیکی یا پنوماتیکی کار می کند. قسمت های هیدرولیکی به مرور روزگار دچار خوردگی و زخم می شوند. خصوصیت این پمپ ها توانایی عمل در فشارهای بالا، پمپاژ مایعات غیر روان کننده یا این که حتی آنهایی که ذرات ریز دارا هستند و کارایی خشک سوای جراحت رساندن به پمپ هستند. اين پمپ ها در اندازه هاي متعدد و اهمیت دنده هاي گوناگون ساخته مي شوند چون دنده ها ممكن هست داراي دو يا تعدادی دنده باشند. براین اساس تهیه مقدار دبی دوزینگ پمپ ها از مورد ها مهمی است که باید به آن توجه داشت. بنابراین می بایست در هنگام خرید کردن دوزینگ پمپ ( متناسب حیاتی کاری که می خواهید انجام بدهید ) به مسئله فشار خروجی نیز اعتنا داشته باشید. طراحی گذرگاه سیال و متریال آن دارای دقت به خدمت کاري پمپ و مختصات سیال مشخص می شود. دبی پمپ کلیدی تغییر و تحول ارتفاع اثرگذار کورس و یا این که تغییر‌و تحول شتاب کورس تنظیم می گردد. دوزینگ پمپ پیستونی و دیافراگمی، به طور معمول در اندازههای کوچک ساخته می‌گردد و دبی زیاد دقیقی را برای داشتن حداکثر کنترل، فراهم میکند. برای مثال درصورتیکه دوزینگ پمپ برای تزریق کلر در آب استخر به کارگیری شود و بیش از حد نیاز تزریق شکل گیرد، ممکن میباشد تن درستی شناگران را به خطر بیندازد. ۵- تهیه و تنظیم صحیح ارتفاع ضربه به آرامی و در حالتی که پمپ پر‌نور میباشد باید انجام شود. ۱- همواره فشار کاری پمپ می بایست از فشار محل تزریق به میزان حداقل %۱۰ بخش اعظم باشد. خورندگی : به جهت گزینش دوزینگ پمپ مناسب ، می بایست میزان خورندگی مایع را در نظر داشته باشید ، زیرا متریال به کار رفته در پمپ تزریق بر مبنا مشخصات سیال تعیین می شود. فشار : پمپ های تزریق قدرتمند به تولید طیف وسیعی از فشار خروجی هستند. اشتعال پذیری : جهت تزریق مواد مشتعل یا منفجر شونده به این نکته می بایست اعتنا شود که صد رد صد از دوزینگ پمپ های ضد انفجار ( ضد جرقه ) به کار گیری شود. به این معنی که در هر نقطه فی مابین دبی 1 تا 100 درصد، اعتنا دستگاه یکسان می باشد. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وبسایت وارد کننده دوزینگ پمپ.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد