همین دیود ها بصورت L شکل جهت نظارت انرژی عبوری از جنس و یا جنسی از داخل تونل آیتم به کار گیری قرار می­گیرند و همین دیود ها از پرتو یا این که اشعه X که یک گونه تشعشع الکترومغناطیسی میباشد که از بستههای مالامال از انرژی، به نام فوتون تشکیل شده دستگاه ایکس ری رومیزی می باشد به وجود می­آیند. چنانچه بخواهیم تمجید سادهتری از دستگاه در اختیار گرفتن بازرسی ایکس ری یا همان اشعه ایکس ارائه دهیم، می بایست تیتر نماییم که این دستگاه در واقعیت مشابه یک تونل است که اجسام از درون آن عبور کرده و بدین ترتیب موادتشکیل دهنده عبوری را ردیابی میکند، برای نمونه در اجلاسهای اصلی و کنفرانسها از این دستگاه برای در اختیار گرفتن عبور و مرور اشخاص و همینطور باز‌نگری شی ها مشکوک استعمال میشود. ۱- تونل و نوار ریلی: منتخب از دستگاه است که اجسام و یا جنس در روی آن قرار گرفته و جسم توسط نوار ریلی به درون تونل ایکس ری x ray جهت اسکن و عکس برداری وارد میشود. اجزا به عمل رفته در ساخت دستگاه بازرسی ایکس ری اولی و مهمترین نصیب به کار برده شده در ساخت دستگاه در اختیار گرفتن بازرسی، تونل مخصوص و همچنین نقالههای مخصوص در ذیل آن است. دستگاههای ایکس ری که توسط کمپانیهای گوناگون ایجاد میشوند، از حیث سخت افزاری و قطعات به فعالیت برده شده در آنها هم متفاوتاند و بدین ترتیب در زمان تعیین حتماً میبایست به این نکته در آیتم آنها دقت شود. به همین ابزار کاربردی و امنیتی دستگاه ایکس ری یا اسکنر اشعه ایکس گفته میشود، که یکی از نمونههای دستگاههای امنیتی به شمار میآید. دستگاه ایکس ری x ray که به تونل تصویر برداری نیز پر اسم و رسم است دستگاهی میباشد همپا مهم ریل که اجسام از درون آن عبور می کنند و با به کارگیری از اشعه X ray تصویر برداری میکند.این دستگاه به جهت بازرسی و شناسایی (کنترل) اسباب همپا اشخاص در مکان هایی که در اختیار گرفتن تردد حتمی میباشد استفاده میگیرد مانند:فرودگاه ها ، وروردی محل کار سران کشوری و خوب رتبه ، انبار ها ، سالن های اجلاس و کارگاه ها و … چهارشنبه 00/2/08، تهران , نقاط ضعف دستگاه ایکس ری فرودگاه (اخبار رسمی): دستگاه در اختیار گرفتن بازرسی ایکس ری در واقعیت شبیه یک تونل است که اجسام از داخل آن عبور کرده و بدین ترتیب عناصر عبوری را ردیابی میکند، در اجلاسهای حساس و کنفرانسها از این دستگاه برای کنترل عبور و مرور اشخاص و همینطور بررسی شی ها مشکوک استعمال میشود. 2- محور ابعادی دستگاه یک عدد دیگر از عامل ها حیاتی در انتخاب دستگاههای ایکس ری تعداد بعد ها آن است.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد