“در خط بسیار زیاد است”: به نظر می رسد رأی دهندگان جوان نقش اصلی را در رقابت های سنا در گرجستان ایفا می کنندتیم خبری NBC News در حال گفتگو با رای دهندگان جوان در جورجیا است که مصمم هستند صدای آنها را به عنوان یک جفت انتخاب بشنوند که تعادل قدرت در سنای آمریکا را تعیین می کند.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*