از دریچه سقفی تایلی اهمیت روزنه گرد پر رنگ هم برای سیستم رفتِ هوا(دمِش) و هم سیستم برگشتِ هوا(مکِش) بکارگیری می شود. روزنه هوایی که در بخش داخلی و سقف ساختمان کارگزاری شده، روزنه سقفی اسم دارد. هر کدام از مدلهای دریچه سقفی حیاتی دقت به شرایط ذکر شده، با قیمت دریچه سقفی تهویه متمایز خواهند بود. روزنه سقفی تایلی کلیدی دریچه گرد تخت به طور کلی از یک برگه فِلَت از متاع آلومینیوم دارای ضخامت یک میلیمتر که یک روزنه گرد تخت مهم قطرهای متنوع در مرکز آن تعبیه شده درست شده است.این مدل روزنه سقفی نیز می تواند بصورت برگه مستقلِ چهارگوش ساخته شود و نیز میتواند بصورتِ کاغذ تایلی دارای فِریم ساخته و عرضه گردد.این روزنه می تواند بصورت رابطِ گرد به لاین اصلیِ کانال هوا دارای ارتباط گردد. دریچه سقفی تایلی حساس دریچه گردِ جت نازل نیز می تواند بصورتِ بدونِ کادر و هم بصورتِ بافریم دریچه سقفی حرفه کویل تولید شود. از همین گونه از دریچه سقفی در ساختمانهای اهمیت سقف کاهش از چهار متر استعمال شده و در زمره زیبا و پرمصرفترین دریچههای هوا قرار دارد. به عنوان مثال دریچه سقفی کلاف به دور گشوده دو طرفه مطلوب برای استعمال در کنج های اتاق هست که روزنه از دو جهت نیازی به هوا دهی ندارد. الف- دریچه سقفی مشبکِ یک،دو، سه و حتی چهارطرفه آلومینیومی(با دمپر و بی دمپر). دریچه سقفی چهارطرفه از پرکاربردترین روزنه های سقفی می باشد.این نوع دریچه سقفی سازه به ساختارِ متقارنِ خویش باعثِ تعدیلِ پرتابِ هوا به کلیه جهاتِ روزنه می شود. همین دریچه سقفی از یک ورقه ی فلتِ آلومینیومی که حاشیه آن بصورت حاشیه دوسانتی بصورت نود رتبه خم خورده و یک عدد روزنه چهارطرفه سقفی در ابعادِ کوچکتر در داخلِ آن تشکیل یافته ، که اما این روزنه چهارطرفه سقفی میتواند یا این که بصورت موازی کلیدی ابعادِ صفحه فلت یا بصورتِ لوزی در داخل آن قرارگیرد. ساختارِ قسمتِ روزنه گرد پررنگ زیاد شبیهِ روزنه گرد تخت می باشد اصلی همین تفاوت که لایه های میانیِ این دریچه گرد بصورتِ اُریپ و زاویه دار در کنار نیز قرار گرفته اند و همین لایه بصورتِ هِرم مونتاژگردیده و باعثِ طراحیِ زیبا در محیط می شوند.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد