دریچه فن کویل چیست؟

اساسی استفاده از روزنه تحت حرفه کویل ها تجهیزات مرکزی گرمایش، سرمایش کوچکتر می شود اما به جهت این دستگاه ها می بایست روزنه مناسب حساس آن را گزینش نمود . همانطور که گفته شد روزنه فن کویل از اشکال متریال قابل ایجاد است.عمومی ترین جنسی که به جهت تولید روزنه فن کویل به کارگیری می شود آلومینیوم می باشد.اصلی ترین عامل به جهت گزینش آلومینیوم وزن سبکِ آن می باشد.در واقع سبک بودنِ درب دریچه حرفه کویل مهم دقت به بعد ها آن در دوران باز و بسته کردنِ آن سبب عدم افتادگی و دفرمه شدن آن می گردد.ضخامت ورق درب روزنه رشته کویل فی مابین یک تا یک ونیم میل بسته به بعدها دریچه تحت حرفه کویلی درب متغیر است. لذا محققین در راستا عایق های حرارتی و صوتی اهمیت صرف روزگار و انرژی چیره به تولید عایق نوظهوری بنام عایق الاستومری شدند.عایق الاستومری،پلیمر اساس بوده و از مواد به طور کامل بی عارضه و بصورت محصولی دوستدار محفظه زیست تشکیل شده است.ساختار مبناییِ عایق الاستومری از مواد”ای پی دی ام” و سلول بسته تشکیل یافته است.تخلخلِ ساختاریِ عایق الاستومری منجر دوری از شکافت و نشر حرارت از یک سمت به سمت دیگرِ آن می شود.بدنه عایق الاستومری بصورت یکپارچه و منسجم می باشد که از هرگونه انفکاک ، طلاق و ریش شدن مصون می باشد که همین موضوع به طول قدمت مفید کمک شایانی می کند. کویل ها، دریچه هایی را ساخته اند که بتوانند به یاری این روزنه ها دسترسی ریلکس تری به حرفه کویل خویش داشته باشند. پس از اجرای عملیات رنگ و بیرون کردنِ دریچه دسترسی حرفه کویل از کورهی رنگ، به جهت جلوگیری از هرگونه جراحت احتمالی به ساختارِ روزنه دسترسی فن کویل در زمانه انتقال روزنه دسترسی حرفه کویل تا محل پروژه از کاورِ مشماییِ ضخیم و ضدضربه به کارگیری می‌شود تا دریچه دسترسی فن کویل به شکل به طور کامل تندرست در محل آیتم حیث نصب و تعبیه شود. گونه های ساختمانهای مسکونی و محل های لوکس و دکوراتیو نیز به همین مدل دریچه نیازمند هستند. سیستم فن کویل مهم لوله کشی قابل انجام میباشد و نسبت به شبکه کشی گوشه و کنار زیاد مقداری را اشغال می کند . قابلیت و امکان نفوذ %۱۰۰ از هوای خارج را دارااست . ابعاد روزنه دسترسی و تماشا فن کویل نسبت مستقیم اصلی بعد ها دستگاه رشته کویل دارد. همانطور که اشاره گردید ساختار درب دریچه دسترسی رشته کویل اساسی قالبِ قاب دریچه دسترسی حرفه کویل همخوان بوده و به نوعی نیز قالب می باشند.برای قوام و استحکام درب روزنه دسترسی رشته کویل در محیطِ ساختارِ ورقِ درب دریچه دسترسی فن کویل یک لبهی یک تا یک و نیم سانتی به باطن ساخت میشود کهاین لبه، هم وظیفهی مستحکمتر کردنِ درب روزنه دسترسی رشته کویل را بعهده می‌گیرد و هم از تاب برداشتن یا این که دفرمه شدن درب روزنه دسترسی رشته کویل در روزگار بهره برداری دوری مینماید. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم دریچه حرفه کویل چوبی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.