[ad_1]

دادگاه عالی ویسکانسین با رأی 4-3 رأی دادگستری مبارزات انتخاباتی ترامپ را رد کرد که می خواست برگه های پستی وی را که ادعا می کرد در طول خط در شهرستانهای میلواکی و دان نادرست گنجانده شده اند ، لغو کند.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir

ایندکسر