دادگاه عالی به پرونده جبران خسارت ورزشکاران از کالج رسیدگی می کندپیت ویلیامز از NBC News گزارش داد كه دادگاه های عالی موافقت كردند كه به تجدیدنظر از طرف انجمن ملی دو و میدانی دوومیدانی علیه یك تصمیم دادگاه بدوی كه حد جبران خسارت را برای دانشجویان ورزشكار تخفیف می دهد ، رسیدگی كنند.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*