در دهه ۱۸۰۷ بود که یک دانشمند انگلیسی به نام همفری دیوی، موفق به جزء‌جزء‌کردن اجزای نمکهای فلزی شد. هیدروکسید پتاسیم به تیتر یک قلیایی قوی، به راحتی با اسیدها واکنش نشان میدهد. انحلال پتاس گرمازاست. همین ماده در تماس با دست به راحتی آب شده، حساس چربی پوست واکنش دیتا و تولید صابون می کند. شباهت شیمیایی قدرتمند آنان به آن ها اذن می‌دهد تا در یک سری از کاربردها به راحتی در کنار یکدیگر قرار بگیرند. همچنین در شکل قرار گرفتن در معرض آب، گرمای مقداری کمتر از هیدروکسید سدیم آزاد می کند.جهان سالانه 700000 تا 800،000 تن ادغام مصرف می کند. در این شکل به مدت ۱ساعت چشم مصدوم را شسته و ازسرم نمکی استفاده شودو به دکتر معالج مراجعه شود. از میان کلیه ترکیبات موجود در گروه هیدروکسید، هیدروکسید پتاسیم و هیدروکسید سدیم از نظر شیمیایی بیشترین تشابه را دارند. آنگاه تست مقاومت الکتریکی ومقاومت فشاری از آزمونه ها در سنین 3،1و7 روز آن گاه از قالب برداری گرفته شد نتیجه های نشان داد که خمیر ژئوپلیمر ساخته شده کلیدی هر دومحلول سدیم وپتاسیم هیدروکسید در دما اهمیت گیرشی سرعت بالا می باشد . در نسبت ثابت آب با جامد ونسبت ثابت مولی Sio/A1o حیاتی افزایش غلظت مقاومت فشاری ارتقا می یابد ، همچنین به کار گیری از محلول سدیم هیدروکسید در مقایسه حیاتی محلول پتاسیم هیدروکسید ، اثر گذاری بهتری در ارتقا مقاومت فشاری داشت . ژئوپلیمر وگسترش اجرایی آن سبب ساز شد همین نوشته به مقایسه وبررسی میزان اثر گذاری محلول قلیایی بر زمان گیرش وعملکرد بتن ژئوپلیمری بپردازد. محلول پتاس مانند سود به شدت قلیایی میباشد البته بر خلاف سود، عاری از کلر می باشد لذا می قدرت از آن به جهت خنثی سازی محلول ها و موادی که باید در عدم حضور کلر خنثی شوند استعمال تهیه پتاسیم هیدروکسید کرد. پتاس مهم اسید ها در فرآیندی که به عنوان سوزاندن شیمیایی نامیده می شود وارد واکنش می‌شود و کلیدی تکیه بر چنین ویژگی، در واکنش تعادلی اسید ها و گشوده ها و تهیه pH محلول ها حضور دارد. دراین مطالعه از متاکائولین به عنوان مرجع آلومیناسیلیکاتی استعمال شد که ترکیب شیمیایی آن بوسیله دستگاه فلوئرانس اشعه ی ایکس (XRF)، A1O 1.75siO معین شد نمونه ها اهمیت محلول های قلیایی سدیم هیدروکسید وپتاسیم هیدروکسید درغلظت های 12و16،8 مولار ساخته ودردماهای 80 جايگاه سانتی گراد به مدت 24 ساعت عمل آوری شدند.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد