همچنین pH و نیتروژن آمونیاکی در نمونههای نو تهیه شده از سیلاژ به عنوان زمانه صفر (تیمار شاهد) در لحاظ گرفته شد. برای تعیین نسبت ناپدید شدن در زمانه صفر کیسههای حاوی نمونه در تحت شیر آب شسته شدند. مقدار pHو نیتروژن آمونیاکی در نمونهها پس از طی زمان آنکوباسیون مثل سطح اولیه اندازهگیری شدند. به جهت این خواسته علف یونجه (چین پنجم) پس از برداشت به قطعات 10 تا 15 سانتیمتر خرد شوید و به مدت 12 ساعت پروسه پژمردهسازی را برای رسیدن به ماده خشک حدوداً 33 % طی کردند و در صبح روز آن‌گاه تیمار اسید فرمیک و اسید سولفوریک بر یونجهها اعمال شد. خرید کردن اسید فرمیک به کشاورزان در صنعت کشاورزی امداد بسیاری به جهت از در میان بردن آفات داراست و کشاورزان خرید جوهر مورچه و یا این که خرید متانوئیک اسید را آیتم به کار گیری قرار می دهند. اسید فرمیک یک اسید ضعیف است که به طور طبیعی در نیش زنبورها و مورچه ها وجود دارد. ، سه گونه سیلاژ یونجه (هر یک به گنجایش 7 تن) تهیه شد. بدین منظور نمونههایی از سه سیلاژ تنظیم شده در مرحله اولیه به وزن 50 گرم تهیه و تنظیم شده و در کیسههای پلاستیکی به بعد ها 13 × 5/16 سانتیمتر ریخته شد. می بایست از آن اجتناب نمود.اگرچه اسید فرمیک در غلظت بالا، خطرناک میباشد اما یک ماده افزودنی کاربردی و مفید در صنایع مختلف صنعت، شیمیایی و غذایی محسوب می شود.این ترکیب در مقادیر طبیعی به راحتی توسط بدن تجزیه می شود و به شکلی تندرست و ایمن از فی مابین می رود. در سال ۱۸۵۵، دانشمندی یک سنتز از مونوکسید کربن تولید کرد که شبیه آنچه امروزه استفاده می شود می باشد. در بعضا از صنعت های از اسید فرمیک برای خنثی نمودن قلیائیت محفظه واکنش به کارگیری می شود. این تفاوت میتواند به دلیل کوتاه بودن زمانه پژمردهسازی در آزمایش حاضر در مقایسه با تحقیق فوق باشد. نشان می‌دهد که مقدار ترکیبات دیواره سلولی علوفه در اثر پژمردهسازی به عامل جداسازی دیگر ترکیبات بواسطه تنفس گیاه و کار میکروبی تمایل به ارتقا دارد. دانشمندان اولیه دریافتند بخار اسیدی که از تجمع مورچه های مرده به وجود می آید خاصیت اسیدی دارد. را دارااست . اسید فرمیک در هیدروکربن ها هم امکان حل داراست اما نیکی به میزان . به جهت این که اسید فرمیک تدریجا تدخین شده و منجر مرگ کنه ها شود, مورچه و اسید فرمیک باید آن را باطن کندو قرار داد. به جهت افرادی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از فرمیک اسید کار کشته میباشد یا این که ضعیف ، شما شاید می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد