تماشا کنید: هنگامی که جلسه کارگروهی برای ویروس کرونا سفید کاخ سفید بدون پرسش و پاسخ به پایان رسید ، خبرنگاران س questionsالاتی را مطرح کردنداز آنجا که اولین جلسه توجیهی گروه ویژه کاخ سفید طی چهار ماه بدون پایان دادن به سوال اعضای مطبوعاتی از مطبوعات به پایان رسید ، خبرنگاران هنگام بیرون آمدن از اتاق ، از معاون پنس و تیم وی س questionsال کردند.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*