[ad_1]

رئیس جمهور ترامپ در اولین اظهارنظرهای عمومی خود یک هفته پیش گفت که وی در جریان توجیهی قیمت مواد مخدر در انتخابات پیروز شد.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir

ایندکسر