[ad_1]

در هفته های منتهی به انتخابات ، تجزیه و تحلیل مشارکت رای دهندگان بازگشت مشکوک به تجمعات بزرگ رئیس جمهور ترامپ را نشان داد.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir