ترامپ در بیشتر شهرستانها با تجمعات گسترده عملکرد ضعیفی دارددر هفته های منتهی به انتخابات ، تجزیه و تحلیل مشارکت رای دهندگان بازگشت مشکوک به تجمعات بزرگ رئیس جمهور ترامپ را نشان داد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*