[ad_1]

پرزیدنت ترامپ پس از یک رویداد برای اولین بار از خبرنگاران س questionsالاتی را از خبرنگاران گرفت و از نیروهای خارج از کشور برای خدماتشان تشکر کرد. در حالی که ملت شکرگذاری را جشن می گیرند ، بایدن رئیس جمهور منتخب خواستار احتیاط برای جلوگیری از افزایش جهش در پرونده های Covid-19 شده است.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir

ایندکسر