تأخیر در گذار چگونه بر سازمانهای دولتی تأثیر می گذارد


امتناع پرزیدنت ترامپ از پذیرش نتایج انتخابات فقط بر رئیس جمهور منتخب بایدن تأثیر نمی گذارد: او همچنین برخی از ادارات و ادارات کلیدی دولت را تحت تأثیر قرار می دهد. خبرنگار کاخ سفید NBC ، هالی جکسون نگاهی دقیق تر به کتاب “در عمق امروز” می اندازد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*