بینندگان جناح راست از باخت ترامپ از فاکس به رسانه های بیشتر راست گرایانه ناراحت هستندجان Podhorets ، سردبیر ، مجله نظرات؛ ستون نویس ، نیویورک پست ؛ همیار NBC News می گوید محافظه کاران باید مخالف رفتن بیش از حد در جاده “شهر دیوانه” باشند.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*