بخشش های ریاست جمهوری چگونه کار می کننددنی سبالوس ، خبرنگار NBC News ، قدرت گسترده و منحصر به فرد بخشش ریاست جمهوری را توضیح می دهد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*