[ad_1]

جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب ، نامزدها و منصوبین خود را برای خدمت در امنیت ملی و مواضع سیاست خارجی “که تجسم اعتقادات من است” و “نمونه ای از آنها” معرفی کرد

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir