بایدن نامزدهای امنیت ملی را معرفی می کند که “اعتقادات من را مجسم می کنند”جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب ، نامزدها و منصوبین خود را برای خدمت در امنیت ملی و مواضع سیاست خارجی “که تجسم اعتقادات من است” و “نمونه ای از آنها” معرفی کرد


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*