بایدن سوزان رایس را به عنوان رئیس شورای امور داخلی انتخاب خواهد کردرئیس جمهور منتخب جو بایدن می گوید وی مشاور سابق امنیت ملی سوزان رایس را به عنوان رئیس شورای امور داخلی خود انتخاب کرده است. مایک ممولی از NBC دارای جزئیات است.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید