[ad_1]

رئیس جمهور منتخب جو بایدن می گوید مردم آمریکا “شاهد بی مسئولیتی باورنکردنی” هستند زیرا رئیس جمهور ترامپ از پذیرفتن آن خودداری می کند. بایدن توجیهات انتقادی درباره امنیت ملی و بیماری همه گیر پس از تصمیم دولت ترامپ برای عدم تسهیل انتقال را دریافت نکرده است.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir