بایدن با اعلام نامزدی پیت بوتیگ ، کابینه را به دلیل “سابقه” ستودرئیس جمهور منتخب جو بایدن در مورد “شکستن نمونه های قبلی” کابینت های انتخابی خود و ماهیت تاریخی پیت بوتیگگ ، اولین نامزد همجنسگرایان آشکارا به عنوان وزیر حمل و نقل ، به عنوان رئیس بخش کابینه بحث و گفتگو کرد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*