بایدن از حامیان سیاهپوست تشکر می کند: “شما همیشه پشت من بودید ، و من هم شما را.”جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب در جریان سخنرانی پیروزی خود ، از حامیان سیاه پوستان که وی را به سمت پیروزی قابل پیش بینی در انتخابات سوق دادند ، تشکر کرد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید