[ad_1]

جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب در جریان سخنرانی پیروزی خود ، از حامیان سیاه پوستان که وی را به سمت پیروزی قابل پیش بینی در انتخابات سوق دادند ، تشکر کرد.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir