این پنج حوزه انتخابیه داستان انتخابات سال 2020 را بازگو کردند.شهرستان به شهرستان: این پنج شهرستان در سراسر کشور داستان چگونگی تصمیم گیری حوزه های انتخابیه کلیدی در انتخابات 2020 را بیان کردند.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*