“اگر ما هماهنگ نشویم افراد بیشتری می توانند بمیرند”: بایدن بر اهمیت روند انتقال تأکید می کندجو بایدن ، رئیس جمهور منتخب هشدار داده است که “اگر دولت ترامپ با تیم انتقال وی در مورد اطلاعات مربوط به تلاش های مربوط به پاسخ ویروس کرونا” موافقت نکند ، “افراد بیشتری می توانند بمیرند”.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*