انتقال بایدن از انتخاب تیم امنیت ملی خبر می دهد


جف بنت از NBC وقتی تیم منتخب بایدن خبر از انتخاب جدید برای خدمت در پست های امنیت ملی داد ، اعلام کرد. در میان آنها الخاندرو مایورکاس ، اولین نامزد آمریکای لاتین برای ریاست امنیت داخلی و جان کری ، که به عنوان نماینده ویژه آب و هوا فعالیت می کند ، وجود دارد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*