مرتبه دشواری گرده جوش همین الکترود کمتر از دو گرده اولیه و دوم و یه خرده عمده از گرده سوم می باشد و هم در کلیدی قوس الکتریک خیلی آرام و شکافت کم و صورت مهره های آن در درزهای رخ محدب می باشد. پوشش این جور از متاع سلولز میباشد و تراز جوش دیتا شده مهم همین کالا خشک و ناهموار میباشد و احمال رخنه رطوبت مضاعف است و هیدروژن متعددی تولید می نماید و همین دستور مقدار تردی جوش را ارتقاء می دهد. نفوذ این جوشکاری بسیار و شکل مهره های جوش آن تخت و سکو سختی گرده جوش تقریباً دوچندان می باشد. در این گونه الکترودها از پوشش های سنگینی استعمال می شود که سرعت رسوب گذاری بالایی دارند. ه: پوشش از سرعت بالا سرد شدن جوش خودداری کرده و وصال به خواص مکانیکی مناسب را ممکن می سازد . خنک شدن فلز جوش سبب می شود تا دانه بندی حیطه جوش و ناحیه HAZ درشت تر شود. همین پوشش پایداری قوس الکتریکی را ارتقا می دهد و از طرفی به عنوان یک عایق عمل می نماید که سبب ارتقا مدت روزگار خنک شدن جوش می شود. پوشش فلاکس پوشش فلاکس الکترود یاری متعددی به ثبات قوس الکتریکی می کند. تیم ی آهن ملل مناسب ترین قیمت میلگرد کارگاه ها و مارک های مختلف را به مشتریان ارائه می کند. عیب همین دسته الکترود این است که به استدلال نقطه ذوب تحت نمی توان به طور گسترده از آن در صنایع متفاوت به کارگیری نمود. به جهت جوش دادن قطعات متعدد استیل از اشکال متعدد الکترودهای جوشکاری استفاده می شود. در پوشش فلاکس الکترودهای اسیدی از ترکیب بالای منگنز و سیلیکات آهن به کارگیری می شود. در این جور الکترودها اهمیت اینکه پوشش های سنگین وجود دارااست ولی می توان جوشکاری را بدون ایجاد سرباره انجام یک جوش یکنواخت و زیبا حساس آن الکترود استیل لباس انجام می شود. از طرفی الکترود جوشکاری گونه های متفاوتی دارااست که هر کدام کاربرد اختصاصی به فردی داشته و گوناگون می باشد. استعمال از عدد سه در کد EXX3X به این معناست که بایستی صرفاً برای قطعات صاف مورد استعمال قرار گیرد.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد