افزایش آلودگی هوای تهران و کرجی


به گزارش گل سپید به نقل از ایسنا سازمان هواشناسی هشدار داد نارنجی وی بیان کرد: در صورت کنترل نشدن منابع ثابت و متحرک آلودگی، احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در روزهای شنبه و یکشنبه (اول و دوم بهمن ماه) به ویژه در نقاط پرتردد تهران و کرجی تا بسیار مضر وجود دارد. سطوح . . مرحله.

توصیه سازمان هواشناسی در این شرایط جوی، کاهش تردد خودروها و کنترل فعالیت‌های صنعتی، مدیریت منابع آلاینده، تاکید بر عدم تردد غیرضروری برای همه افراد، پرهیز از فعالیت‌های بدنی و ورزشی در هوای آزاد و اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم برای جلوگیری از آلودگی هوا است. افزایش غلظت آلاینده ها به سطوح بسیار ناسالم.

به گزارش گل سپیدو به نقل از ایسنا در هشدار نارنجی سازمان هواشناسی پیش بینی می کند که پدیده جوی عواقب منفی و خسارات احتمالی به همراه داشته باشد. یک هشدار نارنجی برای آماده سازی دستگاه های مسئول برای مقابله با یک رویداد مخرب صادر می شود.

منبع: گل سپید

دیدگاهتان را بنویسید