اختصاصی: در اولین مصاحبه پس از انتخابات با بایدن یک به یکجو بایدن در اولین مصاحبه خود پس از انتخابات با لستر هولت در مورد کابینه های منتخب خود ، انتقال رسمی به قدرت ، برنامه اش برای توزیع واکسن Covid-19 و بازسازی مدارس صحبت کرد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*