آنتونی بلینکن امیدوار است که با “فروتنی و اعتماد به نفس” به عنوان وزیر امور خارجه رهبری کندانتخاب رئیس جمهور منتخب بایدن به عنوان وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن در مورد چگونگی امیدوار بودن وی برای هدایت وزارت امور خارجه و کمک به موقعیت آمریکا در جهان با “فروتنی و اطمینان” بسیار صحبت می کند.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*