ولی یادگیری قواعد کلی قطعاً موثر خواهد بود، و خواسته من فقط همین هست که همت نکنید به جهت هر چیز کوچکی، یک قاعده دستوری یاد بگیرید. چنانچه این افراد به جای یادگیری نکته ها دستوری و استثنائات آنها، هر فعل را حیاتی ویژگی های یگانه آن فعل یاد گرفته بودند، این خلل ایجاد نمیشد. یک سری لغت ها دیگر نیز میباشند که مشابه همین دو کلمه در پاراگراف “رفتار میکنند”، اما آیا فعالیت درستی هست که برای هر نوع از کلمه ها یک قاعده دستوری یاد بگیرید؟ به کلمه دیگر، این که نمی توانید از کلیه لغت ها جدیدی که فراگرفته اید به کارگیری کنید، تماماً طبیعی است و حتی در لهجه مادری نیز حادثه آموزش لهجه انگلیسی در خانه می افتد. علت عمده این قضیه هم همین می باشد که تعداد همین قواعد دستوری بعد از آن از مدت کوتاهی مضاعف فراوان خواهد شد، و بایستی توجه کرد که ذهن آدمی عملکرد جالبی در ذخیره و بازیابی قواعد و الگوریتم ها ندارد. 4- به جهت یادگیری لهجه انگلیسی از مبنا خوبتر است به میهن انگلیسی گویش هجرت کنم. بایستی بدانید که کلیه انسان ها تعداد کلمه ها فعالشان کمتر از تعداد عبارات غیرفعالشان است. جالب می باشد بدانید بر شالوده تحقیقات، در هنگام حرف کردن و نوشتن، اشخاص (مگر در موارد فراوان معدود) از همین “موسیقی” لغات و کلمات به کار گیری میکنند، نه از قواعد دستوری ریز و درشت. موسسه ایرانمهر یکی از از معتبرترین مراکز آموزش زبان انگلیسی هست که تمامی موارد و دورههای تدریس همین لهجه انگلیسی دارای وضعیت میان المللی را پوشش میدهد. فعل” را (که در بسیاری از مورد ها درست کار میکند) استعمال میکنند، بدون توجه به قواعد ثانوی دیگری که در آیتم افعالی شبیه suggest آموزش گویش انگلیسی گفتگو یاد گرفته اند. کلمه ها فعال آن دسته از عبارات هستند که هم در فهم و شعور مطلب و هم در صحبت کردن به راحتی میتوانید از آنها به کارگیری کنید، البته کلمه ها غیرفعال کلماتی میباشند که تنها در ادراک مطلب میتوانید از آنها استعمال کنید، نیکی در زمان حرف کردن یا این که نوشتن. بنابراین، بهترین خط مش حل این هست که به جای به کارگیری از قواعد کلی و به خاطر سپردن کلیه استثنائات، کلمات را اهمیت خواص دستوری مختص خود یاد بگیرید و اساسی همین کار، گرامر شما در مدت کوتاهی خیلی پیشرفته تر از آن چیزی خواهد شد که فکر میکنید و احتمالاً هم متوجه نباشید که دارید گرامر یاد میگیرید! فعال کردن عبارات روند زمانه بری میباشد و حتمی است به جهت این کار، کلمه ها را در جاهای گوناگون ببینید و بشنوید، که همین مسئله دارای تماس دائمی مهم لهجه را روشن تر میکند. سؤالی که زبان آموزان به صورت مکرر میپرسند این است: “چگونه لغت ها انگلیسی را فعال کنم؟

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد